td-jezersko banner

obcinski_grb

JAVNA RAZPRAVA PREDLOGA PRORAČUNA 2014

OBČINA JEZERSKO
Zg. Jezersko 65, 4206 Zg. Jezersko
Tel. 04/25 45 110, fax. 04/25 45 111

Številka: 041-01/2013-11
Datum: 20.12.2013


OBČINSKIM SVETNIKOM, DELOVNIM TELESOM OBČINSKEGA SVETA IN ZAINTERESIRANI JAVNOSTI


Zadeva: JAVNA RAZPRAVA PREDLOGA PRORAČUNA 2014


Občinski svet Občine Jezersko je na 16. redni seji 19. decembra 2013 sprejel I. obravnavo Odloka o proračunu občine Jezersko za leto 2014. V skladu z 86. in 87. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Jezersko (Uradnem vestniku Občine Jezersko, št. 01/2011), je predlog proračuna v javni razpravi do vključno 31. decembra 2013.

V času javne razprave vam je zagotovljen vpogled v predlog proračuna - sklep o javni razpravi in predlog proračuna je objavljen na spletni strani Občine Jezersko, vsi dokumenti pa so na vpogled tudi v prostorih občine. Ker bomo med prazniki prilagodili delovni čas, vas naprošamo, da se za ogled predhodno najavite oz. pridete v času uradnih ur.

Pripombe in predlogi k proračunu za leto 2014 se pisno naslovijo na župana Občine Jezersko. Obravnavani bodo predlogi, ki bodo poslani do vključno 31. decembra.

Po tem roku se mora župan v 15 dneh opredeliti do predlogov in pripomb, ter pripraviti predlog proračuna občine za drugo obravnavo in ga posredovati vsem članom občinskega sveta skupaj s sklicem seje, na kateri bo občinski svet obravnaval predlog Odloka o proračunu Občine Jezersko za leto 2014.

S spoštovanjem!


Župan Občine Jezersko
Jurij Markič

Proračun 2014 - OBRAZLOŽITVE

Proračun 2014 - TABELE

 

Zadnjič posodobljeno Petek, 20. december 2013 15:57

 

koledar dogodkov

banner promo film

banner panorama

tekaske proge jezersko

meteoroloska postaja Jezersko

prospekt_jezersko

 logo ravenska kocna

katalog_info_javnega_znacaja
uporabne_povezave