td-jezersko banner

obcinski_grb

Odlok o občinskem prostorskem načrtu in stališča do pripomb

Občinski prostorski načrt je v fazi priprave Predloga na podlagi stališč do pripomb ter predlogov javnosti in bo konec meseca januarja 2015 poslan nosilcem urejanja prostora (NUP) za pridobitev mnenj. Po pridobitvi vseh pozitivnih mnenj NUP, Odločbe o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPN in Sklepa o ugotovitvi usklajenosti OPN, Občinski prostorski načrt sprejme Občinski svet Občine Jezersko z odlokom. Občina pa ga objavi v uradnem glasilu.

Priložen je tudi predlog odloka o občinskem prostorskem načrtu (OPN) – delovna verzija (dopolnjen bo še z omilitvenimi ukrepi iz dopolnjenega Okoljskega poročila, stališča Zavoda za varstvo kulturne dediščine do posegov v kulturni krajini, uskladitve z veljavno zakonodajo idr.). Na besedilo odloka lahko podate vsebinske pripombe, ki niso vezane na namensko rabo zemljišč.

icon pdf Delovni osnutek Odloka o občinskem prostorskem načrtu - dokument skupaj z nosilci urejanja prostora še urejamo, dopolnjujemo in usklajujemo!

V času od 22. decembra 2014 do 5. januarja 2015 si lahko ogledate Stališča do pripomb in predlogov javnosti podanih v času javne obravnave in javne razgrnitve dopolnjenega osnutke OPN.

icon pdf Stališča do pripomb

Zadnjič posodobljeno Torek, 07. april 2015 11:13

 

koledar dogodkov

banner promo film

banner panorama

tekaske proge jezersko

meteoroloska postaja Jezersko

prospekt_jezersko

 logo ravenska kocna

katalog_info_javnega_znacaja
uporabne_povezave