td-jezersko banner

obcinski_grb

Javna razprava na predlog proračuna 2016

OBČINSKIM SVETNIKOM, DELOVNIM TELESOM OBČINSKEGA SVETA IN ZAINTERESIRANI JAVNOSTI

Občinski svet Občine Jezersko je na 10. redni seji 17. decembra 2015 sprejel Odlok o proračunu občine Jezersko za leto 2016 – 1. obravnava. V skladu z 86. in 87. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Jezersko (Uradnem vestniku Občine Jezersko, št. 01/2011), je predlog proračuna v javni razpravi do vključno 11. januarja 2016.

V času javne razprave vam je zagotovljen vpogled v predlog proračuna - sklep o javni razpravi in predlog proračuna je objavljen na spletni strani Občine Jezersko, vsi dokumenti pa so na vpogled tudi v prostorih občine. Ker bomo med prazniki prilagodili delovni čas, vas naprošamo, da se za ogled predhodno najavite oz. pridete v času uradnih ur.

Pripombe in predlogi k proračunu za leto 2016 se pisno naslovijo na župana Občine Jezersko. Obravnavani bodo predlogi, ki bo prispeli do vključno 11. januarja.

Po tem roku se mora župan v 15 dneh opredeliti do predlogov in pripomb, ter pripraviti predlog proračuna občine za drugo obravnavo in ga posredovati vsem članom občinskega sveta skupaj s sklicem seje, na kateri bo občinski svet obravnaval predlog Odloka o proračunu Občine Jezersko za leto 2016.

PRORAČUN JE OBJAVLJEN POD ZAVIHKOM DOKUMENTI --> PRORAČUN

Župan Občine Jezersko
Jurij Rebolj

Zadnjič posodobljeno Petek, 18. december 2015 11:42

 

koledar dogodkov

banner promo film

banner panorama

tekaske proge jezersko

meteoroloska postaja Jezersko

prospekt_jezersko

 logo ravenska kocna

katalog_info_javnega_znacaja
uporabne_povezave