td-jezersko banner

obcinski_grb

Javna razprava na predlog proračuna 2017

OBČINSKIM SVETNIKOM, DELOVNIM TELESOM OBČINSKEGA SVETA IN ZAINTERESIRANI JAVNOSTI

Občinski svet Občine Jezersko je na 17. redni seji 21. decembra 2016 sprejel Odlok o proračunu občine Jezersko za leto 2017 – 1. obravnava. V skladu s 86. in 87. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Jezersko (Uradni vestnik Občine Jezersko, št. 01/2011), je predlog proračuna v javni razpravi do vključno 10. januarja 2017.

V času javne razprave vam je zagotovljen vpogled v predlog proračuna. Sklep o javni razpravi in predlog proračuna sta objavljena na spletni strani Občine Jezersko, vsi dokumenti pa so na vpogled tudi v prostorih občine v času uradnih ur.

Pripombe in predlogi k proračunu za leto 2017 se pisno naslovijo na župana Občine Jezersko. Obravnavani bodo predlogi, ki bo prispeli do vključno 10. januarja.

Po tem roku se mora župan v 15 dneh opredeliti do predlogov in pripomb, ter pripraviti predlog proračuna občine za drugo obravnavo in ga posredovati vsem članom občinskega sveta skupaj s sklicem seje, na kateri bo občinski svet obravnaval predlog Odloka o proračunu Občine Jezersko za leto 2017.

PRORAČUN JE OBJAVLJEN POD ZAVIHKOM DOKUMENTI --> PRORAČUN

Župan Občine Jezersko Jurij Rebolj

 

Zadnjič posodobljeno Četrtek, 22. december 2016 10:43

 

koledar dogodkov

banner promo film

banner panorama

tekaske proge jezersko

meteoroloska postaja Jezersko

prospekt_jezersko

 logo ravenska kocna

katalog_info_javnega_znacaja
uporabne_povezave