td-jezersko banner

obcinski_grb

Odbor za gospodarske dejavnosti, finance in proračun

Odbor za gospodarske dejavnosti, finance in proračun opravlja naslednje naloge:
•    predlaga ukrepe za spodbujanje razvoja (malega) gospodarstva, turizma in gostinstva;
•    usmerja pospeševanja (malega) gospodarstva, turizma in gostinstva ter daje mnenja k porabi sredstev za tovrstne namene;
•    daje mnenje k strategiji razvoja občine ter programskih usmeritev in programov razvoja posameznih dejavnosti s področja (malega) gospodarstva, turizma in gostinstva;
•    daje mnenja k posameznim projektom na področju (malega) gospodarstva, turizma in gostinstva;
•    obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju (malega) gospodarstva, turizma, gostinstva in gospodarskih javnih služb;
•    pripravlja politiko regionalnega razvojnega programa in vključitev gospodarskih panog vanj;
•    obravnava proračun ter finančno in materialno poslovanje občine, finančno pripravo in izvedbo investicij, zadolževanje občine;
•    opravlja tudi druge naloge v okviru delovnega področja, ki ga pokriva.
Odbor vodi predsednik, delo odbora nadzoruje podžupan, ki o delu poroča županu.

Člani:
1. Boris Meško - predsednik
2. Peter Sušnik
3. Iztok Tonejec
4. Milan Milošič
5. Andrej Muri
6. Polona Virnik Karničar

 

koledar dogodkov

banner promo film

banner panorama

tekaske proge jezersko

meteoroloska postaja Jezersko

prospekt_jezersko

 logo ravenska kocna

katalog_info_javnega_znacaja
uporabne_povezave