td-jezersko banner

obcinski_grb

Odbor za negospodarske dejavnosti

Odbor za negospodarske dejavnosti opravlja naslednje naloge:
•    obravnava vprašanja in daje mnenja v zvezi s predšolskim varstvom, varstvom otrok in družine, izobraževanjem, kulturo, športom in rekreacijo, socialno politiko občine, zdravstvenim  varstvom,  varstvom naravne in kulturne dediščine ter vprašanji s področja drugih negospodarskih dejavnosti;
•    daje mnenja in predloge občinskemu svetu k aktom, ki zagotavljajo izvajanje in pospeševanje razvoja na področju družbenih dejavnosti, predšolskega varstva, osnovnega varstva otrok in družine, socialno ogroženih, invalidov ter k aktom o izobraževanju, raziskovanju, društveni in kulturni dejavnosti;
•    obravnava problematiko in aktivnosti mladine;
•    obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju negospodarstva in javnih služb družbenih dejavnosti;
•    opravlja druge zadeve iz področja dejavnosti po nalogu občinskega sveta.
Odbor vodi predsednik, delo odbora nadzoruje podžupan, ki o delu poroča županu.

Člani:
1. Drejc Karničar - predsednik
2. Marija Murovec
3. Iztok Tonejec
4. Gorazd Kocjan
5. Marko Arnež
6. Milan Šenk

 

koledar dogodkov

banner promo film

banner panorama

tekaske proge jezersko

meteoroloska postaja Jezersko

prospekt_jezersko

 logo ravenska kocna

katalog_info_javnega_znacaja
uporabne_povezave