td-jezersko banner

obcinski_grb

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

SPV skrbi za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost cestnega prometa ter za razvijanje prometnega in vzgojnega dela v cestnem prometu na območju Občine Jezersko.
SPV obravnava in proučuje cestno prometno problematiko na področju varnosti cestnega prometa ter predlaga ukrepe za izboljšanje varnosti, skrbi za organizirano vzgojo udeležencev v cestnem prometu, usmerja in usklajuje preventivne dejavnosti organov in organizacij na področju prometa ter samostojno organizira preventivno-vzgojne akcije za izboljšanje cestno prometne varnosti.

Člani:
1. Eva Piskrnik - predsednca
2. Alojzij Zupan - predstavnik Policijske postaje Kranj
3. Marija Kuhar -
predstavnica javnega zavoda OŠ Matije Valjavca Preddvor, podružnična šola Jezersko

4. Boris Meško - predstavnik občinskega sveta Občine Jezersko

 

koledar dogodkov

banner promo film

banner panorama

tekaske proge jezersko

meteoroloska postaja Jezersko

prospekt_jezersko

 logo ravenska kocna

katalog_info_javnega_znacaja
uporabne_povezave