td-jezersko banner

obcinski_grb

 

grb jezerskologo essr

 

logo svrk gov


Kanalizacijski sistem za naselje Zgornje Jezersko


Naziv operacije Kanalizacijski sistem za naselje Zgornje Jezersko
Naziv upravičenca Občina Jezersko
Višina skupnih stroškov operacije 1.358.361,96 EUR
Proračun Občine Jezersko 350.127,29 EUR
Proračun RS - 23. člen ZFO 126.977,00 EUR
Evropska unija - MGRT - OP RP 881.257,67 EUR
Datum začetka operacije 6.1.2011
Datum konca operacije 30.9.2014
Kontaktna oseba Mojca Markič

 

Osnovni namen investicijskega projekta je izgradnja kanalizacijskega sistema v naselju Zgornje Jezersko in izgradnja male čistilne naprave za območje Občine Jezersko. Projekt bo omogočil doseganje ustreznih okoljskih standardov na področju javne komunalne infrastrukture. Ustrezna komunalna infrastruktura in doseganje visokih okoljskih standardov so predpogoj za razvoj občine, hkrati pa zagotavljajo visoko kvaliteto bivanja prebivalcev.

Operacijo »Kanalizacijski sistem za naselje Zgornje Jezersko« delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013, za obdobje 2012-2014, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«. Z nepovratnimi sredstvi bo sofinanciran del javnih izdatkov za upravičene stroške operacije, do največ v deležu 85%.

 

DokumentDatumPDF dokument
Zloženka 3 15.5.2014 icon pdf PDF dokument
Informacija za občane 29.4.2014 icon pdf PDF dokument
Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za izgradnjo kanalizacijskega omrežja v naselju Zgornje Jezersko 25.3.2014 icon pdf PDF dokument
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne ter padavinske vode na območju Občine Jezersko 20.12.2013 icon pdf PDF dokument
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne ter padavinske vode na območju Občine Jezersko - OSNUTEK 29.11.2013 icon pdf PDF dokument
Zloženka 2 29.11.2013 icon pdf PDF dokument
Informacija za občane 4.10.2013 icon pdf PDF dokument
Informacija za občane 2.9.2013 icon pdf PDF dokument
Zloženka 1 24.07.2013 icon_pdf PDF dokument
Informacija za občane 24.7.2013

icon pdf PDF dokument
icon pdf Načrt

Informacija za občane julij 2013 icon_pdf PDF dokument
Zapora cest 05.07.2013 icon_pdf PDF dokument
Zapora cest 17.06.2013 icon_pdf PDF dokument
Zapora cest 06.05.2013 icon_pdf PDF dokument
Zapora cest 25.04.2013 icon_pdf PDF dokument
Pogodba Lokainženiring d.o.o. - nadzor 12.03.2013 icon_pdf PDF dokument
Pogodba GGD, d.d. - Slop 2 13.03.2013 icon_pdf PDF dokument
icon jpg Fotografija
Pogodba Garnol d.o.o. - Sklop 1 12.3.2013 icon_pdf PDF dokument
icon jpg Fotografija
Pogodba o sofinanciranju 30.05.2013 icon_pdf PDF dokument
Sklep o sofinanciranju 15.01.2013 icon_pdf PDF dokument
Načrt kanalov   icon jpg Fotografija
Razpisna dokumentacija julij 2011 icon_pdf PDF dokument
Investicijski program oktober 2012 icon_pdf PDF dokument
Predstavitev investicije 08.03.2013 icon_pdf PDF dokument
Evropski sklad za regionalni razvoj 22.07.2013 icon_pdf PDF dokument
 

koledar dogodkov

banner promo film

banner panorama

tekaske proge jezersko

meteoroloska postaja Jezersko

prospekt_jezersko

 logo ravenska kocna

katalog_info_javnega_znacaja
uporabne_povezave