td-jezersko banner

obcinski_grb

O občini

Občina Jezersko meri 68,8 km2. Na zahodu meji na Občino Tržič, na jugu na Občino Preddvor, na jugovzhodu na Občino Kamnik ter Občino Solčava, na severu in vzhodu pa na Republiko Avstrijo. Občina ima dve naselji, Zgornje in Spodnje Jezersko.

 

predstavitev_obcine

 
Zgornje Jezersko je obmejno razloženo hribovsko naselje z gručastim jedrom in nekaterimi samotnimi kmetijami. Leži v dolini potoka Jezernice, v ledeniških dolinah Ravenske in Makekove Kočne. Obsega naslednje zaselke: Center (jedro naselja), Grabnar, Kvance, Žabji trg, Stara pošta, Raven, Sibirija in Anclovo.

Spodnje Jezersko je razloženo naselje, ki se začenja ob nekdanji kranjsko-koroški deželni meji. Sestavlja ga več zaselkov in samotnih kmetij v ozki dolini reke Kokre. Jedro naselja je gručasti zaselek Spodnji Kraj ob sotočju Kokre in Jezernice. Prvi zaselek so Zgornje Fužine, sledi Podlog (Kanonir) ob sotočju Kokre in Reke. Višje leži Spodnji kraj (Bajte). Ostali deli so poimenovani po precej odmaknjenih velikih kmetijah, ki obsegajo tudi do 360 ha zemljišča.

Krajevni praznik
Jezersko praznuje krajevni praznik 19. junija, zato se ob tej priložnosti odvijajo številni dogodki in prireditve.

Ustanavljanje samostojne Občine Jezersko
Novo postavljen koncept lokalne samouprave v letu 1994 je tudi na Jezerskem vzpodbudil razmišljanja o prihodnosti kraja pa tudi o njegovi preteklosti, ko je na tem območju že bila in uspešno delovala samostojna občina. Prebivalci Jezerskega so bili tako kot vedno tudi takrat prepričani, da samo lastno delo in skrb za življenje in napredek kraja zagotavljajo njegov uspešen razvoj. V zgodovini so bili Jezerjani in njihov kraj vse prevečkrat zapostavljeni, ne le zaradi geografske lege, temveč tudi zaradi majhnih možnosti vplivanja na tiste centre, ki so odločali o njihovi usodi. Zato je bila odločitev prebivalcev Jezerskega na referendumu leta 1994 za svojo občino enotna in jasna. Ta odločitev pa se je tudi povsem ujemala s cilji koncepcije nove lokalne samouprave.
Kakor je bila referendumska odločitev na Jezerskem pričakovana, pa je bila odločitev Državnega zbora z Zakonom o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij v oktobru 1994 veliko razočaranje za prebivalce Jezerskega. Še toliko bolj, ker je s tem parlament referendumsko voljo ljudi enostavno zanikal in obšel ter prebivalcem Jezerskega (in tudi sosednjega Preddvora) vsilil svojo odločitev. Jezersko je tako od leta 1995 dalje spadalo pod Občino Preddvor. Krajevna skupnost Jezersko pa je od leta 1995 dalje vodila vse aktivnosti za pridobitev statusa samostojne Občine Jezersko. Na posvetovalnem referendumu 19. 4. 1998 se je 82% volivcev odločilo za samostojno občino, državni zbor pa je izraženo referendumsko voljo upošteval in 7. 8. 1998 ustanovil Občino Jezersko (Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij; Uradni list RS, št. 56/98).
Občina Jezersko je ob ustanovitvi spadala v skupino najmanjših občin v naši državi. V prvih letih obstoja oziroma samostojnosti so bili narejeni prvi veliki premiki na področju konstituiranja organov, občinske uprave, sprejetja zajetnega kupa aktov s področja lokalne samouprave, ureditve upravne zgradbe, na področju komunalne infrastrukture in ostalih družbenih dejavnosti.

 

koledar dogodkov

banner promo film

banner panorama

tekaske proge jezersko

meteoroloska postaja Jezersko

prospekt_jezersko

 logo ravenska kocna

katalog_info_javnega_znacaja
uporabne_povezave