td-jezersko banner

obcinski_grb

Vloge, obrazci

Vloga/obrazecDokument
Obvestilo o načinu plačevanja taks v Občini Jezersko

icon_pdf PDF dokument

Vloga za lokacijsko informacijo

icon_pdf PDF dokument

word DOC dokument
Vloga za potrdilo o namenski rabi zemljišča

icon_pdf PDF dokument

word DOC dokument
Vloga za izdajo potrdila o predkupni pravici

icon_pdf PDF dokument

word DOC dokument
   
Vloga za delno ali popolno zaporo občinske ceste

icon_pdf PDF dokument

word DOC dokument
Vloga za izdajo dovoljenja za opravljanje del na občinski cesti

icon_pdf PDF dokument

word DOC dokument
   
Vloga za spremembo in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Jezersko

icon_pdf PDF dokument

word DOC dokument
Pobuda za spremembo namembnosti zemljišča

icon_pdf PDF dokument

word DOC dokument
Zahteva za izdajo odločbe o odmeri komunalnega prispevka

icon_pdf PDF dokument

word DOC dokument

Vloga za oprostitev plačila NUSZ - Prva vselitev

icon_pdf PDF dokument

word DOC dokument
Vloga za oprostitev plačila NUSZ - Socialna pomoč

icon_pdf PDF dokument

word DOC dokument
   
Mesečno poročilo o turistih in njihovih prenočitvah

icon_pdf PDF dokument

word DOC dokument
Obrazec za prijavo obratovalnega časa gostinskega obrata oziroma kmetije

icon_pdf PDF dokument

word DOC dokument
Vloga za izdajo dovoljenja za podaljšanje obratovalnega časa gostinskega lokala

icon_pdf PDF dokument

word DOC dokument
Prijava javne prireditve oziroma shoda

icon_pdf PDF dokument

word DOC dokument
Vloga za uporabo kulturne dvorane Korotan

icon_pdf PDF dokument

word DOC dokument
   
Vloga za dodelitev enkratne denarne pomoči za novorojenca

icon_pdf PDF dokument

word DOC dokument
Vloga za uveljavljanje pravice do povračila stroškov prevoza šoloobveznih otrok in otrok s posebnimi potrebami

icon_pdf PDF dokument

word DOC dokument
   
 
icon_pdf Za ogled PDF dokumentov potrebujete brezplačen pregledovalnik Acrobat Reader.

koledar dogodkov

banner promo film

banner panorama

tekaske proge jezersko

meteoroloska postaja Jezersko

prospekt_jezersko

 logo ravenska kocna

katalog_info_javnega_znacaja
uporabne_povezave