Poročilo o prejetih pripombah modelov vrednotenja nepremičnin in stališča organa vrednotenja do pripomb

05.02.2020 Andrej T. 186