Spremenjeno poslovanje Komunale Kranj v času razglašene epidemije:

23.10.2020 Mojca M. 64