Sklep o določitvi plakatnih mest in pogojev za plakatiranje v času volilne kampanje na lokalnih volitvah za župana in člane občinskega sveta Občine Jezersko v letu 2022

20. 9. 2022 Mojca M. (Uprava) 40