Namera za prodajo nepremičnin parc. št. 747/5, 747/7 in 747/10, vse k.o. Zg. Jezersko

18. 11. 2022 Andrej T. (Uprava) 247
18.11.2022
Namere, odločbe, pobude
08.12.2022 do 23:59
371-7/2020
16.11.2022
Andrej Tepina
082052859