PROJEKT CLLD - DOBRO SMO

615
167.086,58 EUR
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
127.936,25 EUR
V teku
Zgornje jezersko 66, 4206 Zgornje Jezersko
pomlad 2023
jesen 2023

Podatki o financiranju