PROJEKT CLLD - ŽIVA DEDIŠČINA

653
196.414,93 EUR
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
117.605,00 EUR
V teku
Zgornje Jezersko 65, 4206 Zgornje Jezersko
pomlad 2023
jesen 2023

Podatki o financiranju