Uradni vestnik Občine Jezersko št. 6/2020

20. 11. 2020 Študent Š. 213
Cenik za oddajo nepremičnin Občine Jezersko v najem (Uradni vestnik Občine Jezersko št. 6/2020 )
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.11.2020
Začetek veljavnosti: 05.12.2020
Tip objave: Predpis
Pravilnik o najemu in uporabi kulturne dvorane in medgeneracijskega centra v objektu Korotan (Uradni vestnik Občine Jezersko št. 6/2020 )
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.11.2020
Začetek veljavnosti: 05.12.2020
Tip objave: Pravilnik
Sklep o imenovanju kandidatke za sodnico porotnico (Uradni vestnik Občine Jezersko št. 6/2020 )
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.11.2020
Začetek veljavnosti: 21.11.2020
Tip objave: Sklep
Odlok o razglasitvi Češke koče za kulturni spomenik lokalnega pomena (Uradni vestnik Občine Jezersko št. 6/2020 )
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.11.2020
Začetek veljavnosti: 05.12.2020
Tip objave: Odlok