Uradni vestnik Občine Jezersko št. 01/2011

21. 12. 2011 2975
Statut Občine Jezersko (Uradni vestnik Občine Jezersko št. 01/2011)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.12.2011
Začetek veljavnosti: 29.12.2011
Konec veljavnosti: 11.07.2017
Poslovnik občinskega sveta Občine Jezersko (Uradni vestnik Občine Jezersko št. 01/2011)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.12.2011
Začetek veljavnosti: 05.01.2012
Konec veljavnosti: 11.07.2017
Odlok o Uradnem vestniku Občine Jezersko (Uradni vestnik Občine Jezersko št. 01/2011)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.12.2011
Začetek veljavnosti: 29.12.2011
Pravilnik o najemu in uporabi kulturne dvorane Korotan in njej pripadajoče opreme (Uradni vestnik Občine Jezersko št. 01/2011)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.12.2011
Začetek veljavnosti: 20.12.2011
Konec veljavnosti: 05.12.2020