14. redna seja občinskega sveta

Študent Š. 376
Seja je potekala dne 19.11.2020 ob 18.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

Cenik za oddajo nepremičnin Občine Jezersko v najem (Uradni vestnik Občine Jezersko št. 6/2020 )
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.11.2020
Začetek veljavnosti: 05.12.2020
Tip objave: Predpis
Pravilnik o najemu in uporabi kulturne dvorane in medgeneracijskega centra v objektu Korotan (Uradni vestnik Občine Jezersko št. 6/2020 )
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.11.2020
Začetek veljavnosti: 05.12.2020
Tip objave: Pravilnik
Sklep o imenovanju kandidatke za sodnico porotnico (Uradni vestnik Občine Jezersko št. 6/2020 )
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.11.2020
Začetek veljavnosti: 21.11.2020
Tip objave: Sklep
Odlok o razglasitvi Češke koče za kulturni spomenik lokalnega pomena (Uradni vestnik Občine Jezersko št. 6/2020 )
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.11.2020
Začetek veljavnosti: 05.12.2020
Tip objave: Odlok